Kas teil on küsimusi? Võtke meiega ühendust: +372 609 0461

Tagastamise reeglid

Mittetoidukauba tagastamise ja väljavahetamise eripärad:

 • Kui ostjale on müüdud ebasobiva kvaliteediga mittetoidukaup ja kui müüja ei ole ostjaga arutanud läbi selle puudusi, on ostjal õigus nõuda müüjalt enda valikul ebasobiva kauba väljavahetamist sobiva vastu;
 • Kauba hinna asjakohast alandamist;
 • Mõistliku aja jooksul kauba puuduste tasuta kõrvaldamist;
 • Kauba puuduste kõrvaldamise kulude hüvitamist, kui müüja pole mõistliku aja jooksul neid kõrvaldanud, puudused kõrvaldas ostja ise või tegi seda, kasutades kolmandate isikute abi;
 • Katkestada ühepoolselt ostu-müügileping ja nõuda kauba eest makstud raha tagastamist.

Õigusaktides sätestatud nõuetele vastava kauba kvaliteedigarantii määrab kauba müüja ja (või) kauba tootja, levitaja, tarnija, importija või mistahes teine isik, kes kaupa enda nimel  pakub. Kui sellist liiki garantii on määratud, on see tähistatud kaubaga kaasas olevas kirjelduses.

Kui kauba garantiitähtaeg on määratud, võib nõudeid seoses kauba puudustega esitada juhul, kui need on kindlaks tehtud garantiiaja jooksul. Juhul, kui komplektis oleva detaili garantiiaeg on lühem, kui põhitoote garantiiaeg, võib komplektis oleva detaili puudustele esitada nõude põhitoote kvaliteedigarantii tähtaja jooksul. Kui komplektis oleva detaili garantiiaeg on pikem, kui põhitoote garantiiaeg, võib komplektis oleva detaili puudustele, mis on märgatud garantiiaja jooksul, esitada nõude vaatamata sellele, et põhitoote kvaliteedigarantii tähtaeg on lõppenud.

Kui kaubale on määratud kasutustähtaeg, võib ostja esitada nõudeid seoses kauba puudustega kauba määratud kasutustähtaja jooksul.

Kui kauba kvaliteedigarantiid või kasutustähtaega ei ole määratud, võib ostja esitada nõudeid seoses kauba puudustega mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem, kui kahe aasta jooksul kauba üleandmise päevast ostjale, kui muude õigusaktide või kaupade ostu-müügilepinguga ei ole määratud pikem tähtaeg.

Ostja, kes on soetanud ebasobiva kvaliteediga kauba, peab esitama müüjale kirjaliku taotluse, milles peab näitama tellimuse numbri ja tagastatava kauba nimetuse, kauba puudused ja ühe alljärgnevalt loetletud, ostja poolt valitud nõuetest, st vahetada ebasobiva kvaliteediga kaup sobiva kvaliteediga kauba vastu; alandada asjakohaselt kauba hinda; kõrvaldada mõistliku aja jooksul tasuta kauba puudused; hüvitada kauba puuduste kõrvaldamise kulud, kui müüja ei ole mõistliku aja jooksul neid kõrvaldanud, puudused on kõrvaldanud ostja ise või on seda teinud, kasutades kolmandate isikute abi; katkestada ühepoolselt ostu-müügileping ja nõuda kauba eest makstud raha tagastamist.

Avaldusele peab ostja lisama müüja poolt väljastatud kauba ostu-müüki kinnitava dokumendi. Kui ostja ei esita müüja poolt väljastatud ostu-müüki kinnitavat dokumenti, siis ostja nõudeid ei täideta.

Peale ostja kirjaliku taotluse saamist peab müüja mitte hiljem, kui 10 tööpäeva jooksul alates ostja avalduse saamise päevast esitama ostjale põhjaliku ja motiveeritud kirjaliku vastuse, kui muude õigusaktidega ei ole määratud teisiti.

Kui müüja tõestab, et kauba puudused on tekkinud seoses sellega, et ostja on rikkunud kauba kasutamise või säilitamise eeskirju, siis sellist kaupa välja ei vahetata, selle puudusi tasuta ei kõrvaldata ja makstud raha ei tagastata.

Kui ostjale ei meeldi ostetud kauba kuju, suurus, värv, mudel või komplekteeritus, on tal õigus 14 päeva jooksul alates mittetoidukauba saamise päevast vahetada see välja sarnase, teiste mõõtude, teistsuguse kuju, värvi, mudeli või komplekteeritusega kauba vastu. Kui kauba väljavahetamisel tekib hindade erinevus, peavad ostja ja müüja tekkinud hinnavahe üksteisele tasaarveldama.

Sellisel juhul esitab ostja müüjale kirjaliku taotluse, milles näitab ära enda soovi. Avaldusele peab ostja lisama müüja poolt väljastatud kauba ostu-müüki kinnitava dokumendi. Kui ostja ei esita müüja poolt väljastatud ostu-müüki kinnitavat dokumenti, siis ostja nõudeid ei täideta.

Seda õigust saab ostja kasutada vaid juhul, kui kaupa ei ole kasutatud, ei ole rikutud ja on säilinud selle kaubanduslik välimus. Kauba või selle pakendi välimuse muutmist, mis oli vältimatu kauba ülevaatamiseks, ei saa lugeda kauba välimuse muutmiseks.

Kui müüjal ei ole väljavahetamiseks sobivat kaupa, on ostjal õigus 14 päeva jooksul alates mittetoidukauba saamise päevast tagastada  kaup müüjale ja saada tagasi selle eest makstud raha.

Küsimuste korral helista numbril +372 609 0461 või kirjuta aadressil  klienditeave@kika.ee, kui Sul aga ei õnnestu vaidlust müüjaga lahendada, siis võid taotlusi või kaebusi seoses meie internetipoest ostetud ebakvaliteetse kauba või teenusega esitada vaidluste veebipõhise lahendamise platvormil – https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ET

 

Välja ei vahetata ja tagastamisele ei kuulu järgmised kvaliteetsed kaubad:

 • autod ja mehaanilised seadmed,
 • elektriautod ja -seadmed, heli salvestamise ja kujutamise ning telepildi ja -heli salvestamise ja kujutamise seadmed,
 • optilised, fotograafia-, filmimis-, mõõtmis-, kontroll-, meditsiini- või kirurgilised seadmed,
 • kellad, valgustid,
 • mängud, välja arvatud spordi- ja kalastustarbed.
 • hügieeni tarbed

 

Kauba tagastamise ja väljavahetamise koht:

Kauba vahetamiseks või tagastamiseks võtke meiega ühendust telefonil +372 609 0461 või e-posti aadressil klienditeave@kika.ee.

Kui toode tagastatakse mitte müüja süül, kannab saatmiskulud ostja.

7 tööpäeva jooksul alates kauba kättesaamisest raha tagastatud kauba eest kantakse arvelduskontole, kust tellimus tasuti.

E-poest www.kika.ee ostetud tooteid KIKA kauplustesse tagastada ei saa.

 

 

Kui teie lemmikloomal oleks pöial, vaataks ta KIKA uudiseid.