Kas teil on küsimusi? Võtke meiega ühendust: klienditeave@kika.ee või +372 609 0461

Privaatsuspoliitika

I. MÕISTED:

 1. Koduleht -  kika.ee loomakaupade veebikauplus veebiaadressil www.kika.ee;
 2. KIKA.EE – KIKA EE OÜ, Eesti Vabariigis asutatud kinnine aktsiaselts, juriidilise isiku kood – 11810955, registreeritud asukohaaadress – Karjavälja 4, Tallinn, 12918, e-post – klienditeave@kika.ee;
 3. Tarbija – Kodulehel registreerunud mistahes isik (nii füüsiline kui juriidiline isik);
 4. Kasutaja – Kodulehel mitteregistreerunud isik (nii füüsiline kui juriidiline isik), kes kasutab Kodulehte;
 5. Teenused – KIKA.EE Kodulehel pakutavad loomadega seotud teenused nagu loomakaupade müük ja nende kättetoimetamine klientidele ja muud, loomadega seotud teenused, mida võidakse Kodulehel alaliselt uuendada, täiendada, muuta, seega mõiste Teenused hõlmab kõiki selliseid Kodulehel nimetatud teenuseid;
 6. Konto – KIKA.EE viide vastaval veebilehel;
 7. Partnerid – juriidilised isikud, kellega KIKA.EE teeb koostööd Kodulehel Teenuseid osutades;
 8.  Küpsis – väike fail, mis saadetakse Kodulehte külastava mistahes isiku seadmesse;
 9. Veebilehitseja – internetilehekülgede (veebilehekülgede) vaatamise tarkvara veebis või kohtvõrgus;
 10. Isikuandmed – mistahes, füüsilise isiku – andmete subjektiga seotud informatsioon, kelle isikusamasus on teada või võidakse otseselt või kaudselt tuvastada selliseid andmeid kasutades nagu isikukood, ühe või mitme, isikule ainuomase füüsilise, füsioloogilise, psühholoogilise, majandusliku, kultuurialase või sotsiaalse iseloomuga tunnuse abil;
 11. Isikuandmete saaja – juriidiline või füüsiline isik, sealhulgas Partnerid, kellele esitatakse isikuandmeid;
 12.  Privaatsuspoliitika – käesolev  dokument, milles on ette nähtud peamised Isikuandmete valimise, kogumise, töötlemise ja säilitamise eeskirjad Kodulehte kasutades;
 13. Seadus – Eesti Vabariigi andmekaitse määrus;
 14. Kodulehe administraator – Kodulehe administreerimise eest vastutav isik;
 15.  IP aadress – Igale internetiga ühendatud arvutile omistatud unikaalne number, mida tuntakse internetiprotokolli (IP) aadressina Kuna need numbrid tavaliselt omistatakse riigi blokkide põhjal, võidakse IP aadressi kasutada sageli riigi tuvastamiseks, kust arvuti internetiga ühendatakse.

 

II. ÜLDSÄTTED

 1. Kodulehe Privaatsuspoliitikas on määratud peamised Isikuandmete ja muu isikule tähtsa informatsiooni valimise, kogumise ja töötlemise eeskirjad Veebilehte kasutava ning Kodulehel pakutavaid Teenuseid telliva Tarbija ja/või Kasutaja kohta.
 2. Privaatsuspoliitika on ette nähtud  Veebilehe Tarbija ja/või  Kasutaja Isiku- ja muude andmete turvaliseks kaitsmiseks ebaseadusliku kasutamise eest.
 3. Nii Tarbijat kui Kasutajat peetakse selle Privaatsuspoliitikaga tutvunuks, kui nad saavad selle Kodulehel registreerudes e-posti teel või vastavaid Teenuseid tellides. Selle dokumendiga võite tutvuda Kodulehel mistahes ajal või selle alla  laadida ja välja trükkida. Kõikidest Privaatsuspoliitika muudatustest ja/või täiendustest informeeritakse Tarbijaid ja Kasutajaid alati nii Kodulehel kui e-posti teel ja kui nad muudatuste jõustumise järel esimest korda tellivad Teenuseid ja/või logivad Kodulehele.
 4. Seda Privaatsuspoliitikat kohaldatakse kõikidel juhtudel kui KIKA.EE saab Isikuandmed selle tõttu, et Tarbija ja/või Kasutaja tellib ja/või ostab Kodulehe kaudu Teenuseid. Tarbijad ja/või Kasutajad peaksid silmas pidama, et tellides KIKA.EE Partnerite Teenuseid, võidakse nende Isikuandmetele kohaldada täiendavalt Partnerite Privaatsuspoliitikat, mille eest KIKA.EE ei vastuta. Samuti tahaks KIKA.EE juhtida tähelepanu sellele, et Kodulehel on viiteid teiste isikute, ettevõtete või organisatsioonide veebilehtedele, millede sisu ja/või kasutamise ning privaatsuspoliitika tagamise meetodite eest KIKA.EE ei vastuta. Seetõttu peaksid Tarbija ja/või Kasutaja tutvuma vastava veebilehe eeskirjade, privaatsuspoliitika ja muude dokumentidega enne mistahes oma andmete esitamist.
 5. Isikud, kes soovivad Kodulehel registreeruda, peavad esitama oma e-posti aadressi, väljamõeldud Kasutajanime ning parooli. Registreerimise ajal luuakse Tarbija profiil. Tarbija võib oma profiili mistahes ajal korrigeerida, täiendada või kustutada.

 

III. ISIKUANDMETE KOGUMINE JA SÄILITAMINE

 1. Sõltuvalt Tarbija ja/või Kasutaja poolt tellitavate Teenuste olemusest kogutakse ja säilitatakse järgmisi Isikuandmeid - nimi, perekonnanimi, elukoht, telefoninumber, e-posti aadress, lojaalsuskaardi number.
 2. Kodulehel kasutatakse Küpsiseid:
 • __zlcmid - Zendesk – küpsis, ette nähtud veebipõhiseks klienditeeninduseks (angl. Live Chat). Kehtib 1 aasta.
 • _gac, _ga, _gid, _gat – Google Analytics küpsised, ette nähtud tarbija tuvastamiseks. Kehtib 2 aastat.
 • admin_sid – küpsis, ette nähtud administraatori sessioonile  ID. Kehtib kuni lehitsemise lõpuni.
 • displayedCookiesNotification – küpsis, ette nähtud informatsiooni säilitamiseks, kas juba oli näidatud küpsistega nõustumise teade. Kehtib 30 päeva.
 • fbm_, fbsr_ – „Facebook“ küpsis ühendamiseks kika.ee ja  „Facebook“. Kehtib 1 aasta.
 • language – küpsis valitud keele salvestamiseks. Kehtib kuni lehitsemise lõpuni.
 • omnisendAnonymousID – „Omnisend“ küpsis tarbija tuvastamiseks. Kehtib 1 aasta.
 • omnisendCartProducts, omnisendSessionID – „Omnisend“ kaubakorvis olevate kaupade tuvastamiseks ettenähtud küpsis, mille alusel saadetakse korduvaid pakkumisi. Kehtib kuni lehitsemise lõpuni.
 • sid – sessiooni identifitseerimisnumbri salvestamiseks ettenähtud küpsis. Kehtib kuni lehitsemise lõpuni.
 • sid key – sessiooni identifitseerimisnumbri võtme salvestamiseks ettenähtud küpsis. Kehtib kuni lehitsemise lõpuni.
 • soundestID – „Omnisend“ küpsis. Annab igale kasutajale unikaalse ID numbri. Kogutav informatsioon on ette nähtud reklaami sisu täiustamiseks. Kehtib kuni lehitsemise lõpuni.
 • soundest-recovery – „Omnisend“ küpsis, ette nähtud tarbija äratundmiseks.
 • soundest-views – „Omnisend“ uudiskirja saatmise tööriista küpsis. Kogutav informatsioon on ette nähtud reklaami sisu täiustamiseks. Kehtib kuni lehitsemise lõpuni.

 

www.facebook.com ir staticxx.facebook.com küpsised:

 • 2 x fr – küpsis, ette nähtud kodulehel registreerimata kasutajate käitumise informatsiooni kogumiseks. Seda kasutatakse statistilise informatsiooni säilitamiseks ning pakkumiste optimeerimiseks  ja esitamiseks „Facebook“ võrgus. Kehtib 3 kuud.
 • www.facebook.com ja staticxx.facebook.com küpsised, mis eksisteerivad vaid  „Facebook“ sisse loginud kasutajale:
 • 2 x c_user – küpsis, ette nähtud „Facebook“ konto võtme salvestamiseks. Kehtib 3 kuud.
 • 2 x datr – küpsis, ette nähtud „Facebook“ kasutaja andmete säilitamiseks. Kehtib 2 aastat.
 • 2 x locale – küpsis, ette nähtud „Facebook“ kasutaja keelevaliku säilitamiseks. Kehtib 7 päeva.
 • 2 x sb – küpsis, mis võimaldab näidata reklaami „Facebook“ sotsiaalvõrgus. Kehtib 2 aastat.
 • 2 x wd – „Facebook“ veebilehe suurust kasutaja ekraanil reguleeriv küpsis. Kehtib 7 päeva.
 • 2 x xs – küpsis, ette nähtud kasutaja autentimiseks  „Facebook“. Kehtib 3 kuud.

 

Küpsised, mis loodud vaid administraatoritele:

 • oxadminhistory – „Omnisend“ küpsis, ette nähtud administraatori poolt külastatud lehtede säilitamiseks viimase sisselogimise ajal. Kehtib kuni lehitsemise lõpuni.
 • oxidadminlanguage – küpsis administraatori poolt kasutatava keele salvestamiseks. Kehtib 1 aasta.
 • oxidadminprofile – küpsis, ette nähtud viimase administraatori profiili salvestamiseks. Kehtib 1 aasta.

 

 1. Tarbija ja/või Kasutaja väljendab eelnevalt vabal tahtel oma nõusolekut KIKA.EE küpsiste salvestamiseks, klõpsates nuppu "OLEN NÕUS", allpool näidatud viisil: See veebikauplus kasutab küpsiseid (cookie). Valitud keel või sessiooni andmed säilitatakse selles. Ilma küpsisteta on veebikaupluse funktsionaalsus piiratud. Kui te ei ole nõus, klõpsake siin. Kui olete nõus, klõpsake OLEN NÕUS“.
 2. Veebilehitseja sätetega võite kustutada või blokeerida kõik need Küpsised, kuid sel juhul osa Kodulehte ei tööta.

 

IV. ISIKUANDMETE KASUTAMISE EEMÄRGID:

 1. KIKA.EE kasutab Isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
  1. 1.1. Veebilehe Teenuste tellimise eesmärgil. Soovides tellida Veebilehel pakutavaid Teenuseid peab Tarbija ja/või Kasutaja esitama niipalju Isikuandmeid kui on vajalik konkreetse Teenuse tellimiseks.
  2. 1.2. Efektiivne Kodulehel esitatavate reisidega seotud Teenuste pakkumise eesmärgil. KIKA.EE hoolitseb, et Kodulehel pakutavad Teenused ning nende tellimine oleks efektiivne, samuti et oleks võimalik vältida isikuandmete vargusi.
  3. 1.3. Soovides tagada Kodulehe Teenuste alalise täiustamise ja arengu ning esitada Tarbijale ja/või Kasutajale võimalikult paremaid Teenuste pakkumisi, omab KIKA.EE õigust kasutada Isikuandmeid ka turunduse eesmärgil kui Tarbija ja/või Kasutaja väljendab oma nõusolekut (nt märgistades vastava välja linnukesega, tellides uudiskirja jm).
 2. Otseturunduse eemärgil kasutab KIKA.EE järgmisi isikuandmeid: e-post. Nõusolekut isikuandmete kasutamiseks otseturunduse eesmärgil väljendatakse linnukesega vastaval väljal.
 3. Kõik otseturunduse eesmärgil kogutavad isikuandmed vastavad Seaduse ja Üldnõuete sätetele.
 4. Tarbija ja/või Kasutaja võib mistahes ajal  oma nõusoleku tühistada, saates e-kirja Kodulehe administraatorile klienditeave@kika.ee.
 5. Kodulehte administreerides ja võimalike häirete tuvastamisel võib Kodulehe administraator kasutada Tarbija ja/või Kasutaja IP aadressi.

 

V. KONTOD

 1. KIKA.EE Kontod on viited teatud veebilehekülgedel, kus võidakse mahutada sama informatsiooni kui Kodulehel, sest KIKA:EE on nii Kodulehe kui Kontode haldaja. Kodulehe Kontode kasutajatele kohaldatakse tolle veebilehe Privaatsuspoliitikat ja tolle veebilehe eeskirju kus on KIKA.EE Konto, samuti käesolevat Privaatsuspoliitikat ja teisi, Kodulehel avaldatud KIKA.EE kohaldatavaid eeskirju.
 2. KIKA.EE omab Kontosid nendes veebilehtedel:

2.1. Kika.Eesti (sotsiaalvõrk „Facebook“);

2.2. Kika.Eesti (sotsiaalvõrk „Youtube“);

2.3. Kika.Eesti (sotsiaalvõrk „Instagram“).

 

VI. ISIKUANDMETE ESITAMINE

 1. KIKA.EE informeerib, et ei anna Isikuandmeid üle ei tasuta ega tasu eest ega avalda neid muul viisil kolmandatele isikutele nii Eesti Vabariigis kui Euroopa Liidu riikides, välisriikides, välja arvatud allpool toodud juhtudel:

1.1. kui on Tarbija ja/või Kasutaja nõusolek;

1.2. osutades Kodulehel pakutavaid Teenuseid – Partneritele või volitatud kolmandatele isikutele, kes töötlevad Isikuandmeid KIKA:EE ülesandel selles Privaatsuspoliitikas ettenähtud eesmärkidel, näiteks maksmise sooritamine, kättetoimetamise teenuste tellimine jm;

1.3.  korrakaitseorganitele Eesti Vabariigi  seadustega sätestatud korras;

1.4.  kui on tarvis tõkestada kuritegevust või eeluurimise eesmärgil.

 1. KIKA.EE isikuandmete töötlejad: UAB „NFQ Technologies“, UAB „Telenordi“, UAB „Kirotech“, UAB „Lutex“.

 

VII. ISIKUANDMETE KORRIGEERIMINE, TÄIENDAMINE JA KUSTUTAMINE

 1.  Tarbija  ja/või  Kasutaja annab KIKA.EE  õiguse valida, töödelda ja säilitada Tarbija  ja/või  Kasutaja Isikuandmeid sellises mahus ja eemärkidel, nagu on sätestatud Privaatsuspoliitikas ja teistes Kodulehe dokumentides. KIKA.EE  Tarbijal  ja/või  Kasutajal on õigus mistahes ajal tühistada Isikuandmete kogumise haldamise ja töötlemise nõusolek, nõuda Isikuandmete kogumise, töötlemise ja haldamise katkestamist, Isikuandmete ja profiili kustutamist. Isikuandmete valimise, töötlemise ja säilitamise nõusoleku andmine või tühistamine kehtib vaid avaldamise momendist alates. Kui KIKA.EE  on saanud Tarbijalt ja/või Kasutajalt sellise sisuga teate, peatab ta selle Isiku andmete töötlemise, kuid see ei tähenda, et KIKA.EE peab kustutama/hävitama Isikuandmed juhul, kui eksisteerib põhjus nende säilitamiseks.
 2. Tarbijal  ja/või  Kasutajal on õigus tutvuda oma Isikuandmetega.  Tarbijal  ja/või  Kasutajal on õigus pöörduda KIKA:EE poole selles Privaatsuspoliitikas näidatud e-posti aadressil ja saada teada, milliseid isikuandmeid KIKA.EE kogus ja millistest allikatest ning millisel eesmärgil neid töödeldakse, millistele saajatele neid esitatakse ja oli esitatud. KIKA.EE teostab Tarbija  ja/või Kasutaja kohta töödeldavate andmetega tutvumise õiguse 30 kalendripäeva jooksul, alates Tarbijalt ja/või Kasutajalt palve saamise päevast.
 3. Kui  Tarbija ja/või Kasutaja leiab oma Isikuandmetega tutvumisel, et andmed on vigased, mittetäielikud või ebatäpsed on tal õigus pöörduda KIKA.EE poole e-posti teel ja paluda parandada ebaõiged, ebatäielikud, ebatäpsed Isikuandmed ja (või) peatada selliste Isikuandmete töötlemise toimingud. Isikuandmed parandatakse ja hävitatakse või töötlemise toimingud peatatakse andmete subjekti isikusamasuse ja tema Isikuandmeid kinnitavate dokumentide alusel. Saanud Tarbijalt ja/või Kasutajalt vastava sisuga palve, teostab KIKA:EE Tarbija ja/või Kasutaja õiguse ja peatab isikuandmete töötlemise (või hävitab isikuandmed) 5 tööpäeva jooksul.
 4. KIKA.EE säilitab Isikuandmeid esitamisest alates 5 (viis) aastat, välja arvatud juhul, kui selles Privaatsuspoliitikas on ette nähtud teine säilitamise tähtaeg.
 5. Tarbija ja/või Kasutaja annab eelneva nõusoleku, et KIKA.EE omab õigust säilitada tema andmeid kuni vastutavate institutsioonide eeluurimise lõpuni, kui tema andmeid oli kasutatud ebaseadusliku tegevuse või isikusamasuse varguseks või muuks rikkumiseks, mille tõttu oli alustatud või viiakse läbi eeluurimist, kui KIKA:EE on saanud kaebusi konkreetse Tarbija ja/või Kasutaja kohta või kui KIKA.EE on avastanud Tarbija ja/või Kasutaja poolt sooritatud Privaatsuspoliitika ja/või Kodulehe eeskirjade rikkumisi või teistel, Isikuandmete õiguspärase säilitamise eesmärkidel.
 6. Eelpool nimetatud õiguste teostamise asjus võib Tarbija ja/või Kasutaja pöörduda KIKIA:EE poole e-posti teel klienditeave@kika.ee.

 

VIII. ISIKUANDMETE KAITSE

 1. KIKA:EE tagab, et Tarbija ja/või Kasutaja esitatud Isikuandmed oleksid Kodulehel kaitstud mistahes ebaseadusliku tegevuse eest: Isikuandmete ebaseadusliku vahetamise, avaldamise või hävitamise, isikusamasuse varguse, pettuse eest ning Isikuandmete kaitse tase vastaks Eesti Vabariigi seaduste nõuetele.
 2. Tarbija kohustub kaitsma oma Kodulehele sisselogimise kasutajanime ning parooli ja muid andmeid. Nii Tarbija kui Kasutaja kohustuvad mitte avaldama nii oma Isikuandmeid kui mistahes kolmanda isiku andmeid, kui ta sai juurdepääsu kolmanda isiku Isikuandmetele ja koheselt  informeerima nähtavatest rikkumistest KIKA.EE.

 

IX. LÕPPSÄTTED

See Privaatsuspoliitika kehtib alates 20. maist, 2018 a. Tarbijat ja/või Kasutajat informeeritakse privaatsuspoliitika mistahes muudatustest Kodulehel ja teatega e-posti aadressil.

 

Kuidas oma seadmest küpsiseid eemaldada? 

Kui soovite, et teie isikuandmeid ei töödeldaks küpsiste abil, võite oma veebilehitseja sätteid muuta nii, et küpsiseid ei võetaks vastu, või kustutada salvestatud küpsised.

Teil on võimalik muuta oma lehitsejas küpsisesätteid igal ajal. Kõikides lehitsejates on ette nähtud võimalus küpsiseid kustutada. Üksikasjalikum juhend oleneb teie kasutatavast lehitsejast. Leiate selle kasutatava lehitseja valikumenüüst: 

Rohkem infot https://www.allaboutcookies.org/ 

Märgime, et kasutatavate küpsiste kõrvaldamine või blokeerimine võib mõjutada kodulehe toimimist ja mõnda selle funktsiooni, samuti võib see negatiivselt mõjutada portaalis kättesaadavate teenuste teiepoolset kasutamist. 

Kui teie lemmikloomal oleks pöial, vaataks ta KIKA uudiseid. Liitu meie uudiskirjaga ja saad oma ostukorvist -20% allahindlust!