Служба поддержки: klienditeave@kika.ee | +372 668 3235

KIKA Facebooki mängu eeskirjad

2018-07-24

Mängus osalemise ajal esitatud isikuandmeid töödeldakse nõusoleku alusel mängu korraldamise, läbiviimise ja võidust teavitamise eesmärgil.

 

1. Mängus osalemise korral nõustub osaleja, et võidu korral avaldatakse avalikkusele osaleja isikuandmed – ees- ja perekonnanimi – mängu veebilehel, eesmärgiga teatada võitjate nimed.

2. Osaleja, kes ei nõustu oma isikuandmete töötlemisega ja (või) nõuab töötlemistoimingute katkestamist, kaotab õiguse mängus osaleda ja (või) auhindu pälvida.

3. Mängu ajal kogutud isikuandmeid töötleb ja säilitab UAB KIKA GROUP mängu korraldamise, läbiviimise ja võidust teavitamise eesmärgil.

Если бы у вашего питомца были большие пальцы на лапках, он точно следил бы за новостями KIKA.